Quick Win Scan

Hierbij worden de quick wins voor u vastgesteld. Wij verkennen globaal uw organisatie, contractstukken en rapportages en geven een gedegen advies.

Om tot een goed advies te komen, houden we één of meer interviews binnen uw organisatie en bij uw leverancier(s). Wij bespreken onze bevindingen en adviezen met u en leggen dit vast in een bondige rapportage. De doorlooptijd en de kosten van de Quick Win Scan, zijn sterk afhankelijk van de scope en omvang van organisatie. Na een eerste kennismaking wordt dit gedetailleerd aan u voorgelegd.