Servicemanagement

regiecoach-voor-leveranciers_358x200_groen2Beschikbaarheid, veiligheid, continuïteit, stabiliteit maar zeker ook flexibiliteit zijn sleutelwoorden als het gaat om ICT-dienstverlening die daadwerkelijk waarde toevoegt. André heeft sinds 1999 een uitgebreid track record opgebouwd en zijn aantoonbare meerwaarde bewezen bij het in control komen en blijven over de eigen en uitbestede ICT-dienstverlening. 

André is expert in:

  • Interim Servicemanagement
  • Applicatiemanagement