Van potentieel naar professioneel

regiecoach-andre-demper-jigsawAls Regiecoach is André gericht op het begeleiden, vormgeven en ondersteunen van organisaties, afdelingen en professionals die verantwoordelijk zijn voor contract- & leveranciersmanagement.


Sparringpartner & Huisadviseur:

Regiecoach-voordelen

Een deskundig klankbord, adviseur en discussiepartner voor managers en medewerkers binnen een organisatie. Hierbij krijgt u waardevolle inzichten voor uw inrichtingsvraagstukken op het gebied van Contract- en Leveranciersmanagement. Organisatorisch kan dit gaan over het -functioneren en samenstellen van een contractmanagement team- dat zijn meerwaarde in de organisatie waarmaakt. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld: contractmanagementbeleid, samenwerking, governance, stakeholdermanagement,  risicobeheer, contractuele flexibiliteit en innovatie.


Rolcoaching

Regiecoach-uw-grip-op-oursourcing-regie-coach

De focus van rolcoaching ligt op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en competenties die nodig zijn om effectief regie te voeren. Dit is relevant voor alle betrokken rollen bij de besturing van gecontracteerde dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan contractmanagers, contracteigenaren, contractbeheerders, servicemanagers en deliverymanagers. Dit kan zowel gaan om regievoering binnen organisaties als in samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties, leveranciers of stakeholders.


Procescoaching

Regiecoach-uw-grip-op-oursourcing-regie-coach

Het bereiken van de beste samenwerking in een organisatie is een doorlopend proces dat toewijding en inspanning vereist van alle betrokkenen. Van het topmanagement tot de werknemers op de werkvloer. Hiervoor is geen ‘one-size-fits-all’ oplossing voorhanden.
Met behulp van procescoaching op de contractmanagement processen, wordt het contractmanagementbeleid vertaald naar praktische uitwerkingen. In een gevarieerde interactie tussen operatie en management kan blijvend en snel worden ingespeeld op veranderingen binnen de organisatie en van buitenaf.

André is uw:
– Procesverantwoordelijke voor de contractmanagement processen
– Denkpartner met wie u kunt sparren, ideeën kunt uitwisselen, en die kan bijdragen aan het genereren van nieuwe inzichten of oplossingen voor uw contractmanagement vraagstukken.